Prevádzka spoločnosti
1996 s. r. o.
Podunajská 25
821 06  Bratislava
Slovensko
prezenty@prezenty.sk

Sídlo spoločnosti
1996 s.r.o.
Hraničná 45
821 05 Bratislava 2

Identifikačné údaje
IčO: 35 726 369
Ič DPH: SK2020228507

Bankové spojenie
Volksbank Slovansko
číslo účtu: 40 30 021 505 / 3100

Zápis v obchodnom registri
Výpis z Obchodného registru
Okresného súdu Bratislava I.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15431/B
Otváracie hodiny  
Pondelok-Štvrtok:  
Piatok:  
09:00-12:30 / 13:00-16:00
09:00-12:30 / 13:00-14:00Telefón  
02 / 4341 1996
02 / 4341 3255Konateľ
Mgr. art. Miloš Vida
Tel: 0905 603 851
ICQ: 273-907-701
Skype: miki196

Klientský servis
Mgr. Jana Vidová
Tel: 0905 324 878